Tracklist

1. Ik ha dy leaf (Ik heb je lief)
2. Pake Syn Wein
3. Wa’t ik Bin
4. Jongfolk Ha Wille
5. Yn Myn Tinzen
6. Knoopkes
7. Wat is Leafde
8. De Swalker
9. Alle Leeftiden
10. Rients Net
11. De Bûterberg
12. De Slach
13. Op ‘e Groei
14. Ekskuus
15. It Paad Werom
16. De Bugel Fan Looft Den Heer
17. Simmer 2000 Liet